EASTERSUNDAY

Vrátí datum velikonoční neděle pro zadaný rok.

Syntaxe

EASTERSUNDAY(rok)

Rok je celé číslo mezi 1583 a 9956 nebo mezi 0 a 99. Další svátky můžete spočítat jednoduchým součtem s tímto datem.

Velikonoční pondělí = EASTERSUNDAY(Rok) + 1

Velký pátek = EASTERSUNDAY(Rok) - 2

Svatodušní svátky = EASTERSUNDAY(Rok) + 49

Svatodušní pondělí = EASTERSUNDAY(Rok) + 50

Příklad

=EASTERSUNDAY(2000) vrátí 2000-04-23.

=EASTERSUNDAY(2000)+49 vrátí hodnotu 36688 jako vnitřní datovou reprezentaci data. Výsledek je 2000-06-11. Formát data se může lišit, tento příklad je pro formát YYYY-MM-DD.

Podpořte nás!