DAYS360

Vrátí rozdíl mezi dvěma daty s použitím roků o délce 360 dní (které se používají při výpočtu úroků).

note

Tato funkce je součástí standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) verze 1.2 (ISO/IEC 26300:2-2015).


Syntaxe

DAYS360(Datum 1;Datum 2 [;Typ])

Je-li Datum 2 dřívější než Datum 1, vrátí funkce záporné číslo.

Nepovinný argument Typ určuje typ výpočtu rozdílu. Pokud Typ = 0 nebo není argument zadán, použije se americká metoda (NASD, National Association of Securities Dealers). Pokud Typ <> 0, použije se evropská metoda.

note

Když vkládáte ve vzorci datum, lomítka nebo pomlčky použité jako oddělovače mohou být interpretovány jako aritmetické operátory. Proto data vložená v tomto formátu nemusí být vždy rozpoznána a výsledkem mohou být chybné výpočty. Abyste zabránili chybné interpretaci data jako součásti vzorce, použijte funkci DATE, například DATE(1954;7;20), nebo datum uzavřete do uvozovek a použijte zápis podle normy ISO 8601, například "1954-07-20". Vyhněte se formátům závislým na národním prostředí, jako je například "07/20/54", výpočet pak může vést k chybám, pokud je dokument načten v jiném národním prostředí.


tip

Jednoduchá konverze je možná pro data a časy ISO 8601 v rozšířených formátech s oddělovači. Pokud dojde k chybě #VALUE!, potom vyberte jinou hodnotu ve výběrovém seznamu než Vrátit chybu #VALUE! v - LibreOffice Calc - Vzorec, button Podrobnosti... v sekci "Podrobné nastavení výpočtů", Vlastní (převod textu na čísla a další).


Příklady

=DAYS360("2000-01-01";NOW()) vrátí počet úročených dní od 1. 1. 2000 do dnešního data.

Podpořte nás!