DAY

Vrátí den ze zadaného data. Funkce vrátí den jako číslo mezi 1 a 31. Možné je zadat také záporné hodnoty data/času.

note

Tato funkce je součástí standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) verze 1.2 (ISO/IEC 26300:2-2015).


Syntaxe

DAY(Číslo)

Číslo je vnitřní číselná reprezentace data.

note

Když vkládáte ve vzorci datum, lomítka nebo pomlčky použité jako oddělovače mohou být interpretovány jako aritmetické operátory. Proto data vložená v tomto formátu nemusí být vždy rozpoznána a výsledkem mohou být chybné výpočty. Abyste zabránili chybné interpretaci data jako součásti vzorce, použijte funkci DATE, například DATE(1954;7;20), nebo datum uzavřete do uvozovek a použijte zápis podle normy ISO 8601, například "1954-07-20". Vyhněte se formátům závislým na národním prostředí, jako je například "07/20/54", výpočet pak může vést k chybám, pokud je dokument načten v jiném národním prostředí.


tip

Jednoduchá konverze je možná pro data a časy ISO 8601 v rozšířených formátech s oddělovači. Pokud dojde k chybě #VALUE!, potom vyberte jinou hodnotu ve výběrovém seznamu než Vrátit chybu #VALUE! v - LibreOffice Calc - Vzorec, button Podrobnosti... v sekci "Podrobné nastavení výpočtů", Vlastní (převod textu na čísla a další).


Příklady

=DAY(1) vrátí 31 (jelikož v LibreOffice představuje 0 datum 30. prosince 1899).

=DAY(NOW()) vrátí aktuální den.

=DAY(C4) vrátí 5 v případě, že obsah buňky C4 je 1901-08-05 (formát data se může změnit poté co zmáčknete Enter).

Podpořte nás!