DATEDIF

Tato funkce vrátí počet celých dní, měsíců a let mezi Počátečním datem a Koncovým datem.

tip

Tato funkce je k dispozici od verze LibreOffice 3.6.


note

Tato funkce je součástí standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) verze 1.2 (ISO/IEC 26300:2-2015).


Syntaxe

DATEDIF(Počáteční datum; Koncové datum; Interval)

Počáteční datum je datum, od kterého se bude počítat.

Koncové datum je dtaum, po které se bude počítat. Koncové datum musí být pozdější než počáteční.

Interval je řetězec, který určuje, jak bude rozdíl vypočítán. Možnými hodnotami jsou "d", "m", "y", "ym", "md" nebo "yd", a to bez ohledu na aktuální nastavení jazyka.

note

Když vkládáte ve vzorci datum, lomítka nebo pomlčky použité jako oddělovače mohou být interpretovány jako aritmetické operátory. Proto data vložená v tomto formátu nemusí být vždy rozpoznána a výsledkem mohou být chybné výpočty. Abyste zabránili chybné interpretaci data jako součásti vzorce, použijte funkci DATE, například DATE(1954;7;20), nebo datum uzavřete do uvozovek a použijte zápis podle normy ISO 8601, například "1954-07-20". Vyhněte se formátům závislým na národním prostředí, jako je například "07/20/54", výpočet pak může vést k chybám, pokud je dokument načten v jiném národním prostředí.


tip

Jednoduchá konverze je možná pro data a časy ISO 8601 v rozšířených formátech s oddělovači. Pokud dojde k chybě #VALUE!, potom vyberte jinou hodnotu ve výběrovém seznamu než Vrátit chybu #VALUE! v - LibreOffice Calc - Vzorec, button Podrobnosti... v sekci "Podrobné nastavení výpočtů", Vlastní (převod textu na čísla a další).


Hodnota "Intervalu"

Návratová hodnota

"d"

Počet celých dní mezi Počátečním datem a Koncovým datem.

"m"

Počet celých měsíců mezi Počátečním datem a Koncovým datem.

"y"

Počet celých roků mezi Počátečním datem a Koncovým datem.

"ym"

Počet celých měsíců po odečtení roků z rozdílu mezi Počátečním datem a Koncovým datem.

"md"

Počet celých dní po odečtení roků a měsíců z rozdílu mezi Počátečním datem a Koncovým datem.

"yd"

Počet celých dní po odečtení roků z rozdílu mezi Počátečním datem a Koncovým datem.


Příklady

Výpočet narozenin. Někdo se mohl narodit dne 1974-04-17. Dnes je 2012-06-13.

=DATEDIF("1974-04-17";"2012-06-13";"y") vrátí 38.

=DATEDIF("1974-04-17";"2012-06-13";"ym") vrátí 1.

=DATEDIF("1974-04-17";"2012-06-13";"md") vrátí 27.

Je mu tedy 38 let, 1 měsíc a 27 dní.

=DATEDIF(DATE(1974,4,17);"2012-06-13";"m") vrátí 457, prožil tedy 457 měsíců.

=DATEDIF("1974-04-17";"2012-06-13";"d") vrátí 13937, prožil tedy 13937 dní.

=DATEDIF("1974-04-17";DATE(2012;06;13);"yd") vrátí 57, narozeniny slavil před 57 dny.

Podpořte nás!