DATE

Tato funkce vypočte datum zapsané jako rok, měsíc, den a zobrazí ho dle formátování dané buňky. Výchozí formát buňky obsahující funkci DATE je formát data; buňky je ale možné formátovat také jiným formátem čísla.

note

Tato funkce je součástí standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) verze 1.2 (ISO/IEC 26300:2-2015).


Syntaxe

DATE(Rok; Měsíc; Den)

Rok je celé číslo mezi 1583 a 9957 nebo mezi 0 a 99.

Od kterého roku je zadaná dvoučíselná hodnota brána jako rok 20xx, můžete nastavit v - LibreOffice - Obecné.

Měsíc je celé číslo indikující měsíc.

Den je celé číslo indikující den v měsíci.

Pokud jsou hodnoty měsíce a dne mimo meze, jsou přeneseny na další číslici. Zadáte-li =DATE(00;12;31), výsledek bude 2000-12-31. Pokud ale zadáte =DATE(00;13;31), výsledek bude 2001-01-31.

Příklady

=DATE(00;1;31) znamená 1/31/00, pokud je formát buňky MM/DD/YY.

Podpořte nás!