Funkce CONVERT

Převede hodnotu z jedné měrné jednotky na odpovídající hodnotu v jiné měrné jednotce. Jednotky zadávejte přímo jako text v uvozovkách nebo jako odkaz. Měrné jednotky předávané v argumentech musí přesně odpovídat podporovaným značkám, a to včetně velikosti písmen. Například jednotka „newton“ má značku velké „N“.

Měrné jednotky rozpoznávané funkcí CONVERT spadají do 13 níže uvedených skupin. Funkce provede převod mezi jakýmikoliv dvěma jednotkami téže skupiny, nepovolí však převod mezi jednotkami v rozdílných skupinách.

K měrným jednotkám můžete také přidávat binární a desítkové předpony. Seznam předpon a jim odpovídajících násobků je zobrazen níže.

warning

Tato funkce nemusí být kompatibilní s jinými tabulkovými procesory.


Syntaxe

CONVERT(Číslo; ZJednotky; NaJednotku)

Číslo je převáděné číslo.

ZJednotky je jednotka, ze které se převádí.

NaJednotku je jednotka, na kterou se převádí. Obě jednotky musí být stejného typu.

warning

Jestliže ZJednotky nebo NaJednotku nejsou platné jednotky z téže skupiny, funkce CONVERT vrátí chybu neplatného argumentu (Chyba:502).


Příklady

=CONVERT(-10; "C"; "F")

Funkce převede -10 stupňů Celsia na stupně Fahrenheita a vrátí 14. Mezi těmito jednotkami teploty neexistuje jednoduchá přímá úměrnost, protože se používají rozdílné referenční hodnoty. Vzhledem k tomu je možné, aby bylo záporná hodnota převedena na kladnou, tak jako v tomto případě.

=CONVERT(3,5; "mi"; "m")

Funkce převede 3,5 anglické míle na metry a vrátí hodnotu 5632,704. Obě jednotky patří do skupiny délky a vzdálenosti.

=CONVERT(256; "Gibit"; "Mibyte")

Funkce převede 256 gigibitů na mebibajty a vrátí hodnotu 32768. Obě jednotky (bit a bajt) patří do skupiny informačních a podporují binární předpony.

=CONVERT(1; "dyn"; "e")

Funkce vrátí chybu neplatného argumentu (Chyba:502), protože každá z jednotek (dyn a erg) patří do jiné skupiny (síla a energie).

Měrná jednotka

Následuje seznam skupin měrných jednotek, které funkce CONVERT podporuje. Mějte na paměti, že převádět lze pouze mezi jednotkami náležejícími do téže skupiny.

note

Sloupec Předpona značí, zda daná měrná jednotka podporuje předpony.


Obsah

note

U některých jednotek lze použít více než jednu značku. Seznam značek oddělených středníky se nachází ve sloupci Značka jednotky.


Značka jednotky

Popis

Předpona

"ang2" ; "ang^2"

angstrom čtvereční

ano

"ar"

ar

ano

"ft2" ; "ft^2"

stopa čtvereční

ne

"ha"

hektar

ne

"in2" ; "in^2"

palec čtvereční

ne

"ly2" ; "ly^2"

světelný rok čtvereční

ne

"m2" ; "m^2"

metr čtvereční

ano

"mi2" ; "mi^2"

anglická míle čtvereční

ne

"Morgen"

jitro

ne

"Nmi2" ; "Nmi^2"

námořní míle čtvereční

ne

"Pica2" ; "Pica^2" ; "picapt2" ; "picapt^2"

bod pika čtvereční

ne

"pica2" ; "pica^2"

pika čtvereční

ne

"uk_acre" ; "acre"

mezinárodní akr

ne

"us_acre"

americký akr

ne

"yd2" ; "yd^2"

yard čtvereční

ne


Energie

Značka jednotky

Popis

Předpona

"BTU" ; "btu"

britská tepelná jednotka

ne

"c"

kalorie (termochemická)

ano

"cal"

kalorie (International Steam Table)

ano

"e"

erg

ano

"eV" ; "ev"

elektronvolt

ano

"flb"

librostopa

ne

"HPh" ; "hh"

koňská síla za hodinu

ne

"J"

joule

ano

"Wh" ; "wh"

watthodina

ano


Indukce

Značka jednotky

Popis

Předpona

"ga"

gauss

ano

"T"

tesla

ano


Síla

Značka jednotky

Popis

Předpona

"dyn" ; "dy"

dyn

ano

"N"

newton

ano

"lbf"

libra

ne

"pond"

pond

ano


Informace

Značka jednotky

Popis

Předpona

"bit"

bit

ano

"byte"

bajt

ano


Délka a vzdálenost

Značka jednotky

Popis

Předpona

"ang"

angstrom

ano

"ell"

loket

ne

"ft"

stopa

ne

"in"

palec

ne

"ly" ; "lightyear"

světelný rok

ano

"m"

metr

ano

"mi"

anglická míle

ne

"Nmi"

námořní míle

ne

"parsec" ; "pc"

parsek

ano

"Pica" ; "picapt"

bod pika

ne

"pica"

pika

ne

"survey_mi"

americká míle

ne

"yd"

yard

ne


Hmotnost

Značka jednotky

Popis

Předpona

"cwt" ; "shweight"

krátký cent

ne

"g"

gram

ano

"grain"

grain

ne

"lbm"

libra

ne

"ozm"

unce

ne

"pweight"

pennyweight

ne

"sg"

slug

ne

"stone"

stone

ne

"ton"

krátká tuna

ne

"u"

atomová hmotnostní jednotka

ano

"uk_cwt" ; "lcwt" ; "hweight"

dlouhý cent

ne

"uk_ton" ; "LTON" ; "brton"

dlouhá tuna

ne


Výkon

Značka jednotky

Popis

Předpona

"HP" ; "h"

mechanická koňská síla

ne

"PS"

metrická koňská síla

ne

"W" ; "w"

watt

ano


Tlak

Značka jednotky

Popis

Předpona

"atm" ; ("at")(1)

atmosféra

ano

"mmHg"

milimetr rtuťového sloupce

ano

"Pa"

pascal

ano

"psi"

libra na palec čtvereční

ne

"Torr"

torr

ne


warning

1 - Jednotka "at" je označena jako zastaralá. Použijte místo ní "atm".


Rychlost

Značka jednotky

Popis

Předpona

"admkn"

uzel (admiralty knot)

ne

"kn"

mezinárodní uzel

ne

"m/h" ; "m/hr"

metry za hodinu

ano

"m/s" ; "m/sec"

metry za sekundu

ano

"mph"

míle za hodinu

ne


Teplota

Značka jednotky

Popis

Předpona

"C" ; "cel"

stupeň Celsia

ne

"F" ; "fah"

stupeň Fahrenheita

ne

"K" ; "kel"

kelvin

ano

"Rank"

stupeň Rankina

ne

"Reau"

stupeň Réaumura

ne


Čas

Značka jednotky

Popis

Předpona

"day" ; "d"

den

ne

"hr"

hodina

ne

"mn" ; "min"

minuta

ne

"sec" ; "s"

sekunda

ano

"yr"

rok

ne


Objem

Značka jednotky

Popis

Předpona

"ang3" ; "ang^3"

angstrom krychlový

ano

"barrel"

barel ropy

ne

"bushel"

americký bušl

ne

"cup"

americký šálek

ne

"ft3" ; "ft^3"

stopa krychlová

ne

"gal"

americký galon

ne

"Glass"(2)

australská sklenice (200 mililitrů)

ne

"GRT" ; "regton"

brutto registrovaná tuna

ne

"Humpen"(2)

holba (500 mililitrů)

ne

"in3" ; "in^3"

palec krychlový

ne

"l" ; "L" ; "lt"

litr

ano

"ly3" ; "ly^3"

světelný rok krychlový

ne

"m3" ; "m^3"

metr krychlový

ano

"mi3" ; "mi^3"

anglická míle krychlová

ne

"Middy"(2)

australská půlpinta (285 mililitrů)

ne

"MTON"

measurement ton

ne

"Nmi3" ; "Nmi^3"

námořní míle krychlová

ne

"oz"

americká tekutá unce

ne

"Pica3" ; "Pica^3" ; "picapt3" ; "picapt^3"

Cubic pica point

ne

"pica3" ; "pica^3"

pika krychlová

ne

"pt" ; "us_pt"

americká pinta

ne

"qt"

americká čtvrtka

ne

"Schooner"(2)

australský schooner (425 mililitrů)

ne

"Sixpack"(2)

balení po šesti (2 litry)

ne

"tbs"

americká polévková lžíce

ne

"tsp"

americká čajová lžička

ne

"tspm"

metrická čajová lžička

ne

"uk_gal"

britský galon

ne

"uk_pt"

britská pinta

ne

"uk_qt"

britská čtvrtka

ne

"yd3" ; "yd^3"

yard krychlový

ne


note

2 - Tyto jednotky nejsou součástí standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format pro funkci CONVERT a jsou zachovány z důvodu zpětné kompatibility.


Předpony

Desítkové předpony

Předpona

Násobek

Y (yotta)

1024

Z (zetta)

1021

E (exa)

1018

P (peta)

1015

T (tera)

1012

G (giga)

109

M (mega)

106

k (kilo)

103

h (hecto)

102

e (deca)

101

d (deci)

10-1

c (centi)

10-2

m (milli)

10-3

u (micro)

10-6

n (nano)

10-9

p (pico)

10-12

f (femto)

10-15

a (atto)

10-18

z (zepto)

10-21

y (yocto)

10-24


Binární předpony

Předpona

Násobek

Yi (yobi)

280

Zi (zebi)

270

Ei (exbi)

260

Pi (pebi)

250

Ti (tebi)

240

Gi (gibi)

230

Mi (mebi)

220

ki (kibi)

210


Technické informace

Tato funkce není součástí standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Její jmenný prostor je

ORG.OPENOFFICE.CONVERT

Podpořte nás!