CONCAT

Zřetězí jeden nebo více řetězců

CONCAT je vylepšení CONCATENATE, protože CONCAT přijímá také rozsahy jako argumenty, jako B2: E5, K: K nebo K: M.

Pokud jsou použity rozsahy, buňky se prochází řádek po řádku (od shora dolů), aby se zřetězily.

tip

Tato funkce je k dispozici od verze LibreOffice 5.2.


Syntaxe

CONCAT( Řetězec 1 [; Řetězec 2 [; … [; Řetězec 255]]] )

Řetězec 1, Řetězec 2, … , Řetězec 255 jsou řetězce nebo odkazy na buňky či oblasti buněk s řetězci.

Příklady

=CONCAT("Hello ", A1:C3) spojí řetězec "Hello" se všemi řetězci v rozsahu A1:C3.

Podpořte nás!