COLOR

Vrátí číselnou hodnotu vypočtenou jako kombinace tří barev (červené, zelené a modré) a alfa kanálu v barevném systému RGBA. Výsledek závisí na barevném systému používaném počítačem.

Syntaxe

COLOR(Červená; Zelená; Modrá [; Alfa])

Červená, Zelená a Modrá – vyžadované argumenty. Hodnota červené, zelené a modré složky barvy. Hodnoty se musí nacházet mezi 0 a 255. Nula znamená, že barevná složka není přítomna, 255 znamená plnou barevnost složky.

Alfa – volitelný argument. Hodnota alfa kanálu či alfa složky. Alfa je celé číslo mezi 0 a 255. Hodnota nula značí, že barva je plně průhledná, zatímco hodnota alfa kanálu 255 odpovídá plně neprůhledné barvě.

Příklady

COLOR(255;255;255;1) vrátí 33554431

COLOR(0;0;255;0) vrátí 255

COLOR(0;0;255;255) vrátí 4278190335

COLOR(0;0;400;0) vrátí chybu Chyba:502 (neplatný argument), protože hodnota modré je větší než 255.

Technické informace

tip

Tato funkce je k dispozici od verze LibreOffice 4.4.


Tato funkce není součástí standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Její jmenný prostor je

ORG.LIBREOFFICE.COLOR

Podpořte nás!