Funkce zaokrouhlující nahoru

CEILING

Zaokrouhlí číslo na nejbližší vyšší násobek argumentu.

Pro kladné číslo a kladný násobek funkce zaokrouhluje nahoru (směrem od nuly). Pro záporné číslo a záporný násobek je směr zaokrouhlování určen hodnotou parametru režimu. Mají-li číslo a násobek opačná znaménka, funkce vrátí chybu.

warning

Pokud je sešit exportován do aplikace Microsoft Excel, funkce CEILING se exportuje jako ekvivalentní funkce CEILING.MATH, která existuje od verze Excelu 2013. Pokud plánujete použít sešit s dřívějšími verzemi aplikace Excel, použijte buď CEILING.PRECISE, která existuje od verze 2010, nebo CEILING.XCL, která je exportována jako funkce CEILING kompatibilní se všemi verzemi aplikace Excel.


Syntaxe

CEILING(Číslo [; Násobek [; Režim]])

Číslo je číslo, které se má zaokrouhlit, nebo odkaz na buňku obsahující toto číslo.

Násobek (nepovinné) je hodnota, případně odkaz na buňku obsahující hodnotu, na jejíž násobky se bude Číslo zaokrouhlovat. Výchozí hodnotou je +1 nebo –1 v závislosti na znaménku Čísla.

Režim (nepovinné) je číslo nebo odkaz na buňku obsahující číslo. Funkce jej používá pouze tehdy, jsou-li hodnoty Čísla i Násobku záporné. V tom případě, pokud je Režim zadán a nerovná se nule, se zaokrouhluje dolů (směrem od nuly). Je-li Režim roven nule nebo není zadán, záporná čísla se zaokrouhlují nahoru (směrem k nule).

Příklady

=CEILING(3,45) vrátí 4.

=CEILING(3,45; 3) vrátí 6.

=CEILING(-1,234) vrátí -1.

=CEILING(-45,67; -2; 0) vrátí -44.

=CEILING(-45,67; -2; 1) vrátí -46.

CEILING.PRECISE

Zaokrouhlí číslo na nejbližší vyšší násobek argumentu.

Pro kladné číslo funkce zaokrouhluje nahoru (směrem od nuly), pro záporné zaokrouhluje také nahoru (směrem k nule). Znaménko hodnoty násobku se neuvažuje.

note

Tato funkce počítá stejné výsledky jako funkce ISO.CEILING.


Syntaxe

CEILING.PRECISE(Číslo [; Násobek])

Číslo je číslo, které se má zaokrouhlit, nebo odkaz na buňku obsahující toto číslo.

Násobek (nepovinné) je hodnota, případně odkaz na buňku obsahující hodnotu, na jejíž násobky se bude Číslo zaokrouhlovat. Výchozí hodnotou je 1.

Příklady

=CEILING.PRECISE(3,45) vrátí 4.

=CEILING.PRECISE(-45,67; 2) vrátí -44.

Technické informace

tip

Tato funkce je k dispozici od verze LibreOffice 4.3.


Tato funkce není součástí standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Její jmenný prostor je

COM.MICROSOFT.CEILING.PRECISE

CEILING.MATH

Zaokrouhlí číslo na nejbližší násobek argumentu.

Pro kladná čísla funkce zaokrouhluje nahoru (směrem od nuly). Pro záporná je směr zaokrouhlování určen parametrem režimu. Znaménko hodnoty násobku se neuvažuje.

warning

Tato funkce existuje kvůli interoperabilitě s aplikací Microsoft Excel 2013 nebo novější.


Syntaxe

CEILING.MATH(Číslo [; Násobek [; Režim])

Číslo je číslo, které se má zaokrouhlit, nebo odkaz na buňku obsahující toto číslo.

Násobek (nepovinné) je hodnota, případně odkaz na buňku obsahující hodnotu, na jejíž násobky se bude Číslo zaokrouhlovat. Výchozí hodnotou je 1.

Režim (nepovinné) je číslo nebo odkaz na buňku obsahující číslo. Pokud je Režim zadán a nerovná se nule, záporné Číslo se zaokrouhlí dolů (směrem od nuly). Pokud je Režim roven nule nebo není zadán, záporné Číslo se zaokrouhlí nahoru (směrem k nule).

Příklady

=CEILING.MATH(3,45) returns 4.

=CEILING.MATH(3,45; -3) vrátí 6.

=CEILING.MATH(-1,234) vrátí -1.

=CEILING.MATH(-45,67; -2; 0) vrátí -44.

=CEILING.MATH(-45,67; +2; 1) vrátí -46.

Technické informace

tip

Tato funkce je k dispozici od verze LibreOffice 5.0.


Tato funkce není součástí standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Její jmenný prostor je

COM.MICROSOFT.CEILING.MATH

CEILING.XCL

Zaokrouhlí číslo na nejbližší násobek argumentu.

Pro kladné číslo a kladný násobek funkce zaokrouhluje nahoru (směrem od nuly). Pro záporné číslo a kladný násobek se zaokrouhluje nahoru (směrem od nuly). Pro záporné číslo a záporný násobek se zaokrouhluje dolů (směrem od nuly). Je-li číslo kladné a násobek záporný, funkce vrátí chybu.

warning

Tato funkce existuje kvůli interoperabilitě s aplikací Microsoft Excel 2007 nebo starší. Pokud je sešit Calcu exportován do formátu Microsoft Excel, odkazy na funkci Calcu CEILING.XCL se exportují jako odkazy na funkci Excelu CEILING, jež je kompatibilní se všemi verzemi Excelu. Pokud je sešit Excelu importován do Calcu, odkazy na funkci Excelu CEILING se importují jako odkazy na funkci Calcu CEILING.XCL.


Syntaxe

CEILING.XCL(Číslo; Násobek)

Číslo je číslo, které se má zaokrouhlit, nebo odkaz na buňku obsahující toto číslo.

Násobek je hodnota, případně odkaz na buňku obsahující hodnotu, na jejíž násobky se bude Číslo zaokrouhlovat.

Příklady

=CEILING.XCL(3,45,2) vrátí 4.

=CEILING.XCL(-45,67; 2) vrátí -44.

=CEILING.XCL(-45,67; -2) vrátí -46.

Technické informace

tip

Tato funkce je k dispozici od verze LibreOffice 5.0.


Tato funkce není součástí standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Její jmenný prostor je

COM.MICROSOFT.CEILING

ISO.CEILING

Zaokrouhlí číslo na nejbližší vyšší násobek argumentu.

Pro kladné číslo funkce zaokrouhluje nahoru (směrem od nuly), pro záporné zaokrouhluje také nahoru (směrem k nule). Znaménko hodnoty násobku se neuvažuje.

note

Tato funkce počítá stejné výsledky jako funkce CEILING.PRECISE.


Syntaxe

ISO.CEILING(Číslo [; Násobek])

Číslo je číslo, které se má zaokrouhlit, nebo odkaz na buňku obsahující toto číslo.

Násobek (nepovinné) je hodnota, případně odkaz na buňku obsahující hodnotu, na jejíž násobky se bude Číslo zaokrouhlovat. Výchozí hodnotou je 1.

Příklady

=ISO.CEILING(3,45) vrátí 4.

=ISO.CEILING(-45,67; 2) vrátí -44.

Technické informace

tip

Tato funkce je k dispozici od verze LibreOffice 4.3.


Tato funkce není součástí standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Její jmenný prostor je

COM.MICROSOFT.ISO.CEILING

Podpořte nás!