ASC

Převede dvoubajtové znaky (s plnou šířkou) na jednobajtové znaky ASCII a katakany (s poloviční šířkou).

note

Syntaxe

ASC(Text)

Text: textový řetězec obsahující znaky, které se mají převést.

note

Použijete-li funkci ASC na řetězec složený z jednobajtových znaků, vrátí se nezměněný vstupní řetězec.


Příklady

=ASC("LibreOffice") vrátí řetězec "LibreOffice". Nedošlo k žádným změnám, protože všechny znaky jsou jednobajtové.

=ASC("ライト") vrátí řetězec "ライト", složený z jednobajtových znaků.

Podpořte nás!