AGGREGATE

Tato funkce vrátí agregovaný výsledek výpočtu v oblasti. Je možné použít různé, dále uvedené agregační funkce. Funkce umožňuje při výpočtu vynechat skryté řádky, chyby a výsledky funkce SUBTOTAL nebo jiné výsledky funkce AGGREGATE.

note

Funkce AGGREGATE se používá pro svislé oblasti dat se zapnutým automatickým filtrem. Jestliže automatický filtr zapnutý není, pro nově skryté řádky nebude fungovat automatické přepočítávání výsledků této funkce. Funkce není zamýšlena pro práci s vodorovnými oblastmi, s určitými omezeními ji však na ně lze také použít. Při takovém použití se nerozpoznávají skryté sloupce, správně se ale vynechávají chyby a výsledky funkcí SUBTOTAL a AGGREGATE, které se v řádku nacházejí.


Syntaxe

AGGREGATE(Funkce; Možnost; Číslo 1[; Číslo 2][; ... ;[Číslo 253]])

nebo

AGGREGATE(Funkce; Možnost; Pole [; k])

Funkce – povinný argument. Číslo funkce nebo odkaz na buňku s číslem od 1 do 19 podle následující tabulky.

Číslo funkce

Použitá funkce

1

AVERAGE

2

COUNT

3

COUNTA

4

MAX

5

MIN

6

PRODUCT

7

STDEV.S

8

STDEV.P

9

SUM

10

VAR.S

11

VAR.P

12

MEDIAN

13

MODE.SNGL

14

LARGE

15

SMALL

16

PERCENTILE.INC

17

QUARTILE.INC

18

PERCENTILE.EXC

19

QUARTILE.EXC


Možnost – povinný argument. Číslo možnosti nebo odkaz na buňku s číslem od 0 do 7, které určuje, co se má v oblasti pro funkci ignorovat.

Číslo možnosti

Použitá možnost

0

Ignorovat pouze vnořené funkce SUBTOTAL a AGGREGATE

1

Ignorovat pouze skryté řádky a vnořené funkce SUBTOTAL a AGGREGATE

2

Ignorovat pouze chyby a vnořené funkce SUBTOTAL a AGGREGATE

3

Ignorovat skryté řádky, chyby a vnořené funkce SUBTOTAL a AGGREGATE

4

Nic neignorovat

5

Ignorovat pouze skryté řádky

6

Ignorovat pouze chyby

7

Ignorovat pouze skryté řádky a chyby


Číslo1 – povinný argument. První číselný argument (pokud je oblast zadána jako seznam hodnot uvnitř funkce) nebo odkaz na buňku, která ho obsahuje.

Číslo2, 3, ... – nepovinné. Číselné argumenty nebo odkazy na buňku (až 253 argumentů), pro něž je potřeba hodnoty agregovat.

Pole – povinný argument. Pole lze určit hranicemi oblasti, názvem pojmenované oblasti nebo popiskem sloupce.

note

Aby bylo možné použít popisky, je potřeba povolit funkci „Automaticky najít popisky sloupců a řádků“.


k – povinný argument u následujících funkcí: LARGE, SMALL, PERCENTILE.INC, QUARTILE.INC, PERCENTILE.EXC, QUARTILE.EXC. Jedná se o číselný argument, který odpovídá druhému argumentu těchto funkcí.

Příklady

A

B

C

1

SloupecJedna

SloupecDva

SloupecTři

2

34

11

12

3

10

56

35

4

#DIV/0!

5

3

5

20

8

1

6

0

8

9

7

#VALUE!

20

21

8

5

7

8

9

14

0

5


=AGGREGATE(4;2;A2:A9)
Vrátí maximální hodnotu z oblasti A2:A9 = 34.

=AGGREGATE(9;5;A5:C5)
Vrátí součet z oblasti A5:C5 =29, i když jsou některé sloupce skryté.

=AGGREGATE(9;5;B2:B9)
Returns sum of the column B = 115. rátí součet sloupce B =115. Je-li některý řádek skrytý, funkce hodnotu z něj vynechá, například se skrytým 7. řádkem funkce vrátí 95.

Následující příklad ukazuje použití této funkce na trojrozměrnou oblast.

=AGGREGATE(13;3;Sheet1.B2:B9:Sheet3.B2:B9)
Tato funkce vrátí modus hodnot druhého sloupce z listů 1:3 (které obsahují stejná data) = 8.

Pro každý argument vzorce je možné použít odkaz na buňku nebo oblast. Následující příkaz ukazuje, jak to funguje. Kromě toho znázorňuje, že pole lze určit pomocí popisku sloupce.

=AGGREGATE(E3;E5;'SloupecJedna')
Je-li E5 = 13 a E7 = 5, funkce vrátí modus prvního sloupce = 10.

Technické informace

tip

Tato funkce je k dispozici od verze LibreOffice 4.4.


Tato funkce není součástí standardu Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format. Její jmenný prostor je

COM.MICROSOFT.AGGREGATE

Podpořte nás!