warning

Microsoft Excel wrongly assumes year 1900 to be a leap year and considers the inexistent day of 1900-02-29 as valid in date calculations. Dates prior to 1900-03-01 are therefore different in Excel and Calc.


Syntaxe

Příklady

Vrátí

ano

ne

note

Komplexní číslo je řetězec ve tvaru "a+bi" nebo "a+bj", kde a a b jsou čísla.


note

Pokud je komplexní číslo zároveň reálným číslem (b=0), může se jednat o řetězec nebo číselnou hodnotu.


warning

Funkce vždy vrátí řetězec představující komplexní číslo.


warning

Pokud je výsledkem komplexní číslo s jednou z částí (a nebo b) rovnou nule, tato část se nezobrazí.


Imaginární část je rovna nule, a proto se ve výsledku nezobrazí.

Výsledkem je řetězec se znakem "i" nebo "j" představujícím imaginární jednotku.

Řetězec 1 [; Řetězec 2 [; … [; Řetězec 255]]]

Řetězec 1, Řetězec 2, … , Řetězec 255 jsou řetězce nebo odkazy na buňky či oblasti buněk s řetězci.

Celé číslo 1 [; Celé číslo 2 [; … [; Celé číslo 255]]]

Celé číslo 1, Celé číslo 2, … , Celé číslo 255 jsou celá čísla nebo odkazy na buňky či oblasti buněk s celými čísly.

Číslo 1 [; Číslo 2 [; … [; Číslo 254]]]

Číslo 1, Číslo 2, … , Číslo 254 jsou čísla nebo odkazy na buňky či oblasti buněk s čísly.

Číslo 1 [; Číslo 2 [; … [; Číslo 255]]]

Číslo 1, Číslo 2, … , Číslo 255 jsou čísla nebo odkazy na buňky či oblasti buněk s čísly.

Logická hodnota 1 [; Logická hodnota 2 [; … [; Logická hodnota 255]]]

Logická hodnota 1, Logická hodnota 2, … , Logická hodnota 255 jsou booleovské hodnoty nebo odkazy na buŇky či oblasti buněk s booleovskými hodnotami.

Komplexní číslo 1 [; Komplexní číslo 2 [; … [; Komplexní číslo 255]]]

Komplexní číslo 1, Komplexní číslo 2, … ,Komplexní číslo 255 jsou komplexní čísla nebo odkazy na buňky či oblasti buněk s komplexními čísly. Komplexní čísla se zadávají ve tvaru "x+yi" nebo "x+yj".

Odkaz 1 [; Odkaz 2 [; … [; Odkaz 255]]]

Odkaz 1, Odkaz 2, … ,Odkaz 255 jsou odkazy na buňky.

Tato funkce se v případě, že je spuštěn přepočet, vždy přepočítá.

Podpořte nás!