Syntaxe

Příklady

Ikona poznámky

Komplexní číslo je řetězec ve tvaru "a+bi" nebo "a+bj", kde a a b jsou čísla.


Ikona poznámky

Pokud je komplexní číslo zároveň reálným číslem (b=0), může se jednat o řetězec nebo číselnou hodnotu.


Ikona upozornění

Funkce vždy vrátí řetězec představující komplexní číslo.


Ikona upozornění

Pokud je výsledkem komplexní číslo s jednou z částí (a nebo b) rovnou nule, tato část se nezobrazí.


Imaginární část je rovna nule, a proto se ve výsledku nezobrazí.

Výsledkem je řetězec se znakem "i" nebo "j" představujícím imaginární jednotku.

Podpořte nás!