Vzorec na hodnotu

Nahradí vzorec v buňce hodnotou vypočtenou tímto vzorcem. Vzorec se odstraní.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Vyberte buňku se vzorcem nebo oblast buněk se vzorci a zvolte Data - Spočítat - Vzorec na hodnotu


Tímto příkazem převedete buňky se vzorci na buňky s daty. Obsah převedených buněk se stane statickým a nebude se přepočítávat.

Podpořte nás!