Obrázek

Otevře podnabídku s možností úprav vlastností vybraného objektu.

Umístění a velikost

Provede změnu velikosti, přesun, otočení nebo zkosení vybraného objektu.

Čára

Nastavení možností formátování vybrané čáry.

Oblast

Nastaví vlastnosti výplně vybraného objektu kresby.

Definovat atributy textu

Nastavení rozvržení a ukotvení pro text ve vybraném textovém objektu či objektu kresby.

Body

Zapne nebo vypne režim Upravit body pro vloženou čáru.

Podpořte nás!