Příklad

Uvažujme následující tabulku

A

B

C

1

Název zboží

Prodeje

Tržby

2

nůžky

20

65

3

nůž

35

85

4

poznámkový blok

20

190

5

známka

17

180

6

nůž na papír

ne

ne


warning

Ve všech níže uvedených příkladech rozsahy pro výpočet obsahují řádek číslo 6, který je ignorován, protože obsahuje text.


Oblast; Oblast1; Kritérium1 [ ; Oblast2; Kritérium2 [;...]])

note

Logický vztah mezi kritérii lze definovat jako logické AND (konjunkce). Jinými slovy, pokud a pouze pokud jsou splněna všechna daná kritéria, hodnota z odpovídající buňky dané Oblastise vezme do výpočtu.


Oblast and Oblast1, Oblast2... musí mít shodnou velikost, jinak funkce vrátí chybu Chyba:502 - neplatný argument.

Kritérium1 – povinný argument. Řetězcový výraz reprezentující logický stav nebo odkaz buňky na takový řetězecový výraz. Výraz může obsahovat text, čísla, regulární výrazy nebo zástupné znaky (pokud jsou zapnuty v možnostech výpočtu).

Oblast2 – volitelné. Oblast2 a všechny následující mají stejný význam jako Oblast1.

Kritérium2 – nepovinný. Kritérium2 a následující mají stejný význam jako Kritérium1.

Funkce může mít až 255 argumentů, což znamená, že pro ně můžete zadat 127 oblastí kritérií a kritérií.

Obsahuje-li buňka hodnotu PRAVDA, je považována za číslo 1, obsahuje-li hodnotu NEPRAVDA, je považována za 0 (nulu).

Podpořte nás!