Další možnosti datového pruhu

Vstupní hodnoty

Minimum:

Nastavte minimální hodnotu. Pro ni se datový pruh nezačne vyplňovat.

Maximum:

Nastavte maximální hodnotu. Pro ni bude datový pruh zcela vyplněn.

Možnosti pro nastavení minimálních a maximálních hodnot jsou:

Barvy pruhu

Kladné:

Nastavte barvu pro kladné hodnoty. Jako výchozí je nastavena modrá.

Záporné:

Nastavte barvu pro záporné hodnoty. Jako výchozí je nastavena červená.

Výplň:

Zvolte, zda má pruh vyplňovat barva, nebo přechod.

Osa

Umístění svislé osy:

Nastavte umístění svislé osy v buňce.

Barva svislé osy:

Zvolte barvu svislé osy.

Délka pruhu

Minimální délka pruhu (%):

Nastavte minimální délku datového pruhu v procentech šířky buňky.

Maximální délka pruhu (%):

Nastavte maximální délku datového pruhu v procentech šířky buňky.

Zobrazit pouze pruh

Zobrazí se pouze pruh, hodnoty se skryjí.

Podpořte nás!