Formulář

Formulář pro zadávání dat je nástroj, který usnadňuje zadávání údajů v sešitech. Pomocí formuláře pro zadávání dat můžete zadávat, upravovat a odstraňovat záznamy (nebo řádky) dat a vyhnout se nutnosti horizontálně posouvat zobrazení, pokud má tabulka mnoho sloupců nebo pokud jsou některé sloupce velmi široké.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Choose Data – Formulář...


Příprava formuláře pro zadávání údajů

Chcete-li být efektivní, měla by mít tabulka dat řádek záhlaví, kde je uveden název sloupce. Tyto názvy sloupců označují každé datové pole ve formuláři.

Aktivace formuláře

  1. Umístěte kurzor do řádku záhlaví tabulky.

  2. Zvolte Data - Formulář....

Vyplnění formuláře s daty

Zadejte údaje do textových polí. Pro přidání do tabulky zmáčkněte Enter a nebo klikněte na tlačítko Nový.

Tlačítka dialogu formulář

Nový:vyplní záznam (buňky řádků tabulky) obsahem polí formuláře a přeskočí na další záznam nebo přidá nový záznam do dolní části tabulky.

Smazat: odstraní aktuální záznam.

Obnovit: při úpravě pole formuláře obnoví obsah záznamu do původního stavu.

Předchozí záznam: přesune se na předchozí záznam (řádek tabulky).

Další záznam: přesune se na další záznam.

Zavřít: zavře formulář.

Dialogové okno formuláře s řádkem záhlaví jako názvy polí

tip

Pro pohyb vpřed mezi textovými poli dialogového okna formuláře použijte klávesu Tab a pro pohyb zpět klávesy Shift-Tab.


tip

Pro pohyb mezi textovými poli můžete také použít posuvnou lištu.


Znovuotevření dialogového okna formuláře

Chcete-li znovu otevřít dialogové okno formuláře, umístěte kurzor na řádek záhlaví a otevřete formulář. Zobrazený záznam v dialogovém okně formuláře je první datový záznam. Přesuňte se na poslední záznam před zadáním nových dat, jinak bude aktuální záznam editován.

Podpořte nás!