Styly buněk

Pro přístup k tomuto příkazu...


Organizátor

Nastavení voleb pro vybraný styl.

Určete formátování a písmo, které chcete použít.

Zarovnání

Nastaví zarovnání pro obsah aktuální buňky nebo označených buněk.

Asijská typografie

Nastavte typografické volby pro buňky nebo odstavce v souborech asijských jazyků. Podporu pro asijské jazyky povolíte volbou Jazyky a národní prostředí - Obecné v dialogovém okně Možnosti, poté zaškrtněte pole Povoleno pro asijské jazyky v oblasti Rozšířená podpora jazyků. Asijská typografie je ignorována v HTML dokumentech.

Ohraničení

Nastaví vlastnosti ohraničení pro vybrané objekty ve Writeru nebo Calcu.

Oblast (pozadí, zvýraznění)

Nastaví vlastnosti výplně vybraného objektu kresby nebo prvku dokumentu.

Ochrana buňky

Určuje nastavení ochrany vybraných buněk.

Obnovit

Obnoví změny provedené na aktuální kartě na stav při otevření tohoto dialogového okna.

Podpořte nás!