Nápověda při vstupu

Zadejte text nápovědy, která bude zobrazena při výběru buňky či oblasti buněk.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte kartu Data - Platnost - Nápověda při vstupu.


Zobrazit nápovědu k zadávání údajů, je-li buňka vybrána

Je-li na listu vybrána buňka či oblast buněk, zobrazí nápovědu, kterou jste zadali do pole Obsah.

Ikona upozornění

Pokud v tomto dialogovém okně zadáte text do pole Obsah a následně zaškrtnete a zrušíte zaškrtnutí tohoto zaškrtávacího pole, bude text smazán.


Obsah

Nadpis

Zadejte nadpis, který si přejete zobrazit když je vybrána buňka či oblast buněk.

Nápověda při vstupu

Zadejte text nápovědy, kterou si přejete zobrazit, když je vybrána buňka či oblast buněk.

Podpořte nás!