Seskupení

Seskupení kontingenčních tabulek zobrazí dialog Seskupení pro hodnoty nebo data.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Data - Seskupení a souhrn - Seskupit.


Spustit

Označuje začátek seskupení.

Automaticky

Určí, zda seskupování začne nejmenšími hodnotami.

Ručně na

Určuje, že chcete zadat počáteční hodnotu seskupování ručně.

Konec

Označuje konec seskupování.

Automaticky

Určuje, že se má seskupování ukončit na nejvyšší hodnotě.

Ručně na

Určuje, že chcete zadat koncovou hodnotu seskupování ručně.

Seskupit podle

Určuje rozsah hodnot, podle kterých se vypočítají meze jednotlivých skupin.

Počet dní

V případě seskupování hodnot určuje počet dní k seskupování.

Intervaly

V případě seskupování hodnot určuje intervaly seskupování.

Podpořte nás!