Možnosti datového pole

Můžete určit doplňující volby pro datová pole sloupce, řádku a stránky v kontingenční tabulce.

Seřadit podle

Vyberte datové pole, podle kterého chcete sloupce nebo řádky seřadit.

Vzestupně

Řadí hodnoty od nejnižší k nejvyšší. Je-li vybrané pole takovým polem, pro které byl dialog otevřen, potom položky jsou řazeny podle názvu. Pokud bylo vybráno datové pole, potom jsou položky řazeny podle výsledné hodnoty vybraného datového pole.

Sestupně

Řadí hodnoty sestupně od nejvyšší hodnoty k nejnižší hodnotě. Je-li vybrané pole takovým polem, pro které byl dialog otevřen, potom položky jsou řazeny podle názvu. Pokud bylo vybráno datové pole, potom jsou položky řazeny podle výsledné hodnoty vybraného datového pole.

Ručně

Seřadí hodnoty podle abecedy.

Možnosti zobrazení

Možnosti zobrazení je možné určit pro všechny položky řádku mimo té poslední nejvnitřnější.

Formát

V seznamu vyberte režim rozložení pro pole.

Prázdný řádek po každé položce

Přidá prázdný řádek za data pro každou položku v kontingenční tabulce.

Zobrazit automaticky

Při řazení vybraného pole se zobrazí nn prvních či posledních položek.

Zobrazit

Zapne funkci automatického zobrazení.

položek

Zadejte maximální počet položek, které chcete automaticky zobrazit.

Od

Zobrazí horní nebo dolní položky v uvedeném pořadí řazení.

Pomocí pole

Vyberte datové pole, podle kterých chcete data řadit.

Skrýt položky

Vyberte položky, které chcete skrýt při výpočtech.

Hierarchie

Vyberte požadovanou hierarchii. Je nutné, aby kontingenční tabulka pracovala s externím zdrojem dat, který hierarchie dat obsahuje.

note

Calc neumožňuje jednotlivým polím přiřadit více hierarchií, a proto je tato možnost běžně neaktivní. Pokud použijete rozšíření pro zdroj dat kontingenční tabulky, takové rozšíření může pro některá pole definovat více hierarchií a v tom případě lze tuto možnost použít. Podrobnosti naleznete v dokumentaci k danému rozšíření.


Podpořte nás!