Volby

Zobrazí či skryje další možnosti filtrování.

Možnosti

Rozlišovat velikost písmen

Budou rozlišována velká a malá písmena.

Regulární výrazy

V definici filtru bude možné použít regulární výrazy.

Je-li zaškrtnuto pole Regulární výraz, je možné pro porovnávání používat také EQUAL (=) a NOT EQUAL (<>) . Dále je možné používat následující funkce: DCOUNTA, DGET, MATCH, COUNTIF, SUMIF, LOOKUP, VLOOKUP a HLOOKUP.

Bez duplikátů

Vynechá z výsledku filtrování duplicitní řádky.

Oblast dat

Zobrazí v tabulce název filtrované oblasti dat.

Podpořte nás!