Filtr

Nastavte volby pro filtrování dat.

Kritéria filtru

Možné je definovat implicitní filtr pro filtrování dat, například pole jmen, pomocí kombinace logických výrazů.

Operátor

Vyberte logický operátor pro filtr.

Název pole

Vyberte pole, které chcete ve filtru použít. Popisky sloupců jsou uvedeny pokud nejsou k dispozici názvy polí.

Podmínka

Vyberte operátor pro porovnání záznamů Název pole a hodnota .

Následující operátory jsou k dispozici:

Podmínky:

=

je rovno

<

je menší než

>

je větší než

<=

je menší nebo se rovná

>=

je větší nebo se rovná

<>

není rovno


Hodnota

Vyberte hodnotu, kterou chcete porovnat s vybraným polem.

Možnosti

Zobrazí či skryje další možnosti filtrování.

Podpořte nás!