Kontingenční tabulka

Určí rozvržení tabulky generované kontingenční tabulkou.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Vložit - Kontingenční tabulka, v dialogovém okně Výběr zdroje vyberte volbu Současný výběr.

Zvolte Vložit - Kontingenční tabulka, v dialogovém okně Výběr zdroje vyberte volbu Zdroj dat registrovaný v LibreOffice, klepněte na OK a zobrazí se dialogové okno Vybrat zdroj dat.


Kontingenční tabulka

Kontingenční tabulka zobrazuje datová pole jako tlačítka, která je možné přetáhnout a pustit a definovat tak kontingenční tabulku.

Formát

Formát kontingenční tabulky vytvoříte přetažením tlačítek datových polí do oblastí Filtry, Pole řádku, Pole sloupce a Datová pole . Přetažením je také možné datová pole v kontingenční tabulce přeskupit.

LibreOffice automaticky přidává k tlačítkům popis, která jsou přetažena do oblasti Datová pole . Popis obsahuje název datového pole a vzorec, který vytvořil data.

Funkci, která je použita v datovém poli, změníte poklepáním na tlačítko v oblasti Datová pole. Akce způsobí otevření dialogu Datové pole. Možné je také poklepat tlačítka v oblasti Pole řádku nebo Pole sloupce .

Více

Zobrazí či skryje další volby definice kontingenční tabulky.

Výsledek

Nastavte zobrazení výsledků kontingenční tabulky.

Vybrat z

Vybere oblast obsahující data aktuální kontingenční tabulky.

Výsledky do

Vybere oblast, kam si přejete zobrazit výsledky kontingenční tabulky.

Zmenšit/Rozvinout

Po klepnutí na ikonu Zmenšit se dialogové okno zmenší na velikost vstupního pole. Poté lze snadněji označit potřebný odkaz v sešitu. Ikona se také automaticky změní na Rozvinout, kterou je možné okno obnovit do původní velikosti.

Po klepnutí myší na list je dialogové okno automaticky minimalizováno. Jakmile tlačítko myši uvolníte, je dialog obnoven a odkazovaný rozsah zadaný pomocí myši je v dokumentu zvýrazněn modrým ohraničením.

Ikona Zmenšit

Zmenšit

Ikona Rozvinout

Rozvinout

Ikona upozornění

Pokud vybraná oblast již obsahuje nějaká data, kontingenční tabulka je přepíše. Ztrátě existujících dat zabráníte tak, že povolíte kontingenční tabulce automaticky určoval oblast pro zobrazení výsledků.


Ignorovat prázdné řádky

Ignoruje prázdné položky zdroje dat.

Identifikovat kategorie

Automaticky přiřadí řádky bez popisku do následující nejvyšší kategorie.

Sečíst sloupce

Spočítá a zobrazí celkový úhrn pro sloupce.

Sečíst řádky

Spočítá a zobrazí celkový úhrn pro řádky.

Přidat filtr

Přidá do kontingenční tabulek založených na údajích ze sešitu tlačítko Filtr.

Otevře dialogové okno Filtr.

Zapnout zobrazení podrobností

Chcete-li zobrazit nebo skrýt podrobnosti položky, zaškrtněte toto pole a poklepejte na název položky v tabulce. Chcete-li upravit obsah buňky, zrušte zaškrtnutí tohoto pole a poklepejte do buňky tabulky.

Chcete-li prozkoumat podrobnosti v kontingenční tabulce

Udělejte jedno z následujícího:

Poklepete-li na položku, která má přilehlé položky na stejné úrovni, otevře se dialog Zobrazit podrobnosti:

Zobrazit detail

Vyberte položku, pro kterou si přejete zobrazit podrobnosti.

Podpořte nás!