Vybrat zdroj dat

Vyberte databázi a tabulku nebo dotaz obsahující data, která si přejete použít.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Vložit - Kontingenční tabulka, v dialogovém okně Výběr zdroje vyberte volbu Zdroj dat registrovaný v LibreOffice.


Výběr

Vybrat můžete pouze databáze, které jsou v LibreOffice zaregistrované. Zdroj dat zaregistrujete volbou - LibreOffice Base - Databáze.

Databáze

Vyberte databázi obsahující zdroj dat, který chcete použít.

Zdroj dat

Vyberte zdroj dat, který si přejete použít.

Typ

Klepněte na typ vybraného zdroje dat. Možné je vybrat ze čtyř typů zdrojů dat: "Tabulka", "Dotaz" a "SQL" či nativní SQL.

Podpořte nás!