Kontingenční tabulka - Výběr zdroje

Otevře dialog, ve kterém je možné vybrat zdroj pro kontingenční tabulku a poté tabulku vytvořit.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Vložit - Kontingenční tabulka.


Výběr

Vyberte zdroj dat pro kontingenční tabulku.

Současný výběr

Použije vybrané buňky jako zdroj dat pro kontingenční tabulku.

note

Datové sloupce v kontingenční tabulce používají stejný formát čísla jako první datový řádek v aktuálním výběru.


Zdroj dat registrovaný v LibreOffice

Použije tabulku nebo dotaz v databázi, která je registrována v LibreOffice, jako zdroj dat pro kontingenční tabulku.

Externí zdroj/rozhraní

Otevře dialog Externí zdroj, kde můžete vybrat zdroj dat OLAP pro kontingenční tabulku.

Dialog kontingenční tabulka

Podpořte nás!