Kontingenční tabulka

Kontingenční tabulka poskytuje přehled o velkém množství údajů. Kontingenční tabulku je možné přeskupit a zobrazit jiné přehledy údajů.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Data - Kontingenční tabulka.


Kontingenční tabulka

Vytvořit

Otevře dialog, ve kterém je možné vybrat zdroj pro kontingenční tabulku a poté tabulku vytvořit.

Obnovit

Aktualizuje kontingenční tabulku.

Odstranit

Smaže vybranou kontingenční tabulku.

Dialog kontingenční tabulka

Podpořte nás!