Zobrazit podrobnosti (kontingenční tabulka)

Vloží nový "drill-down" sešit s více informacemi o aktuální buňce kontingenční tabulky. Sešit "drill-down" můžete vložit také tím, že poklepete na buňku kontingenční tabulky. Nový sešit zobrazuje podmnožinu řádek z originálního zdroje dat, která stanovuje výsledná zobrazená data v aktuální buňce.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Data - Seskupení a souhrn - Zobrazit podrobnosti (pro některé kontingenční tabulky).


Ikona poznámky

Skryté položky nejsou vyhodnoceny, řádky pro skryté položky jsou zahrnuty. Zobrazit podrobnosti je dostupné pouze pro kontingenční tabulky, které jsou založeny na oblasti buněk nebo dat z databáze.


Podpořte nás!