Konsolidovat

Sloučí údaje z jedné či více nezávislých oblastí buněk a spočítá novou oblast podle funkce, kterou určíte.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Data - Konsolidovat.


Funkce

Vyberte funkci, kterou chcete použít pro konsolidaci dat.

Oblasti konsolidace

Zobrazuje oblasti buněk, které chcete konsolidovat.

Zdrojová oblast dat

Určuje oblast buněk, kterou chcete konsolidovat s oblastmi buněk vypsanými v poli Oblasti konsolidace. Vyberte oblast buněk v sešitu a klepněte na Přidat. Také je možné vybrat název ze seznamu Zdrojová oblast dat.

Zmenšit/Rozvinout

Po klepnutí na ikonu Zmenšit se dialogové okno zmenší na velikost vstupního pole. Poté lze snadněji označit potřebný odkaz v sešitu. Ikona se také automaticky změní na Rozvinout, kterou je možné okno obnovit do původní velikosti.

Po klepnutí myší na list je dialogové okno automaticky minimalizováno. Jakmile tlačítko myši uvolníte, je dialog obnoven a odkazovaný rozsah zadaný pomocí myši je v dokumentu zvýrazněn modrým ohraničením.

Ikona Zmenšit

Zmenšit

Ikona Rozvinout

Rozvinout

Kopírovat výsledky do

Zobrazuje první buňku v oblasti, ve které se zobrazí výsledky konsolidace.

Odstranit

Bez nutnosti potvrzení odstraní vybraný prvek nebo prvky.

Přidat

Přidá oblast buněk určenou v poli Zdrojová oblast dat do seznamu Oblasti konsolidace.

Možnosti

Zobrazí další možnosti.

Podpořte nás!