Vícenásobné operace

Použije stejný vzorec na různé buňky, ale s jinými hodnotami parametrů.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Data - Vícenásobné operace.


Provedení vícenásobné operace

note

Pole Řádek nebo Sloupec musí obsahovat odkaz na první buňku označené oblasti.


note

Pokud exportujete sešit obsahující vícenásobné operace do Microsoft Excelu, adresa buněk obsahujících vzorec musí být plně určená relativně k oblasti dat.


Výchozí nastavení

Vzorce

Zadejte adresu buněk, které obsahují vzorce, které chcete použít pro vícenásobné operace.

Řádek

Zadejte adresu buňky, kterou chcete použít jako proměnnou pro řádky v datové tabulce.

Sloupec

Zadejte adresu buňky, kterou chcete použít jako proměnnou pro sloupce v datové tabulce.

Zmenšit/Rozvinout

Po klepnutí na ikonu Zmenšit se dialogové okno zmenší na velikost vstupního pole. Poté lze snadněji označit potřebný odkaz v sešitu. Ikona se také automaticky změní na Rozvinout, kterou je možné okno obnovit do původní velikosti.

Po klepnutí myší na list je dialogové okno automaticky minimalizováno. Jakmile tlačítko myši uvolníte, je dialog obnoven a odkazovaný rozsah zadaný pomocí myši je v dokumentu zvýrazněn modrým ohraničením.

Ikona Zmenšit

Zmenšit

Ikona Rozvinout

Rozvinout

Podpořte nás!