Možnosti

Nastavení pro výpočet a zobrazení mezisoučtů.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte kartu Data - Mezisoučty - Možnosti.


Zalomení stránky mezi skupinami

Vloží zalomení stránky po každé skupině údajů.

Rozlišovat velikost písmen

Přepočítá mezisoučty, pokud změníte velikost písmen v popisu dat.

Předřadit oblast podle skupin

Seřadí oblast vybranou ve sloupci Seskupit podle v pořadí podle daného sloupce.

Řadit

Zahrnout formáty

Při řazení bere do úvahy atributy formátování.

Vlastní pořadí řazení

Použije vlastní pořadí řazení, které se definuje v dialogovém okně Možnosti v LibreOffice Calc - Řazené seznamy.

Vzestupně

Seřadí hodnoty tak, že nejnižší hodnota bude na začátku. Pravidla pro řazení lze nastavit v Data - Řadit - Možnosti. Výchozí hodnoty se nastavují v - Jazyky a národní prostředí - Obecné.

Sestupně

Seřadí hodnoty tak, že nejvyšší hodnota bude na začátku. Pravidla pro řazení lze nastavit v Data - Řadit - Možnosti. Výchozí hodnoty se nastavují v - Jazyky a národní prostředí - Obecné.

Podpořte nás!