1. skupina, 2. skupina, 3. skupina

Nastavení pro maximálně tři skupiny mezisoučtů. Každá karta má stejné rozvržení.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte karty Data - Mezisoučty - 1., 2., 3. skupina.


Seskupit podle

Vyberte sloupec, podle kterého chcete určit postup výpočtu mezisoučtů. Pokud se obsah tohoto sloupce změní, mezisoučty se automaticky přepočítají.

Spočítat mezisoučty pro

Označte sloupce obsahující hodnoty, pro které chcete spočítat mezisoučty.

Použít funkci

Vyberte matematickou funkci pro výpočet mezisoučtů.

Podpořte nás!