Rozšířený filtr

Nastavení rozšířeného filtru.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Data - Další filtry - Pokročilý filtr.


Načíst parametry filtru z

Vyberte pojmenovanou oblast nebo zadejte oblast buněk, která obsahuje kritéria filtru, který chcete použít.

Zmenšit/Rozvinout

Po klepnutí na ikonu Zmenšit se dialogové okno zmenší na velikost vstupního pole. Poté lze snadněji označit potřebný odkaz v sešitu. Ikona se také automaticky změní na Rozvinout, kterou je možné okno obnovit do původní velikosti.

Po klepnutí myší na list je dialogové okno automaticky minimalizováno. Jakmile tlačítko myši uvolníte, je dialog obnoven a odkazovaný rozsah zadaný pomocí myši je v dokumentu zvýrazněn modrým ohraničením.

Ikona Zmenšit

Zmenšit

Ikona Rozvinout

Rozvinout

Možnosti

Zobrazí další možnosti filtrování.

Rozlišovat velikost písmen

Při filtrování dat budou rozlišována velká a malá písmena.

Oblast obsahuje popisky sloupců

První řádek oblasti buněk obsahuje popisky sloupců.

Kopírovat výsledky do

Zaškrtněte toto pole a poté vyberte oblast buněk, do které chcete zkopírovat výsledky filtru. Také je možné ze seznamu vybrat pojmenovanou oblast.

Regulární výrazy

Umožňuje v definici filtru použít regulární výrazy. Seznam regulárních výrazů, které LibreOffice podporuje, naleznete zde.

Je-li zaškrtnuto pole Regulární výrazy, je možné v definici filtru použít regulární výrazy, pokud je v seznamu Podmínka nastaveno '=' EQUAL nebo '<>' UNEQUAL. Toto platí také pro odkazované buňky v pokročilém filtru.

Bez duplikátů

Vynechá z výsledku filtrování duplikované řádky.

Ponechat kritéria filtru

Zaškrtněte pole Kopírovat výsledky do a poté určete oblast, do které chcete zobrazit filtrovaná data. Je-li toto pole zaškrtnuto, cílová oblast je propojena se zdrojovou oblastí. Zdrojovou oblast musíte určit jako databázovou oblast v Data - Definovat oblast. Poté je možné nastavený filtr kdykoliv použít znovu: klepněte do zdrojové oblasti a zvolte Data - Obnovit oblast.

Použití pokročilých filtrů

  1. Zkopírujte záhlaví sloupců oblasti, kterou chcete filtrovat, do prázdné části listu a zadejte kritéria do řádků pod záhlavím. Horizontálně zadaná kritéria jsou vyhodnocována s logickým AND a vertikálně zadaná data s logickým OR.

  2. Po vytvoření matice filtru vyberte oblast listu, na kterou chcete filtr použít. Volbou Data - Další filtry - Rozšířený filtr otevřete dialogové okno Rozšířený filtr, kde je možné definovat parametry filtru.

  3. Po klepnutím na OK se zobrazí pouze ty řádky z původního listu, které odpovídají parametrům filtru. Ostatní řádky jsou dočasně skryty a je možné je zobrazit volbou Formát - Řádky - Zobrazit.

Příklad

Otevřete sešit s velkým počtem záznamů. Jako příklad poslouží fiktivní dokument Obrat, ale lze místo něj použít jakýkoliv jiný. Dokument má následující rozvržení:

A

B

C

D

E

1

Měsíc

Standardní

Pracovní

Luxusní

Apartmán

2

Leden

125600

200500

240000

170000

3

Únor

160000

180300

362000

220000

4

Březen

170000

a tak dále.


Zkopírujte řádek 1 se záhlavím řádků (názvy polí) například do řádku 20. Zadejte kritéria spojená logickým OR do řádků 21, 22 a tak dále.

A

B

C

D

E

20

Měsíc

Standardní

Pracovní

Luxusní

Apartmán

21

Leden

22

<160000


Znamená to, že se zobrazí pouze řádky s měsícem Leden ve sloupci Měsíc nebo (OR) s hodnotou menší než 160 000 ve sloupci Standardní.

Zvolte Data - Další filtry - Rozšířený filtr a vyberte oblast A20:E22. Po klepnutí na OK se zobrazí pouze filtrované řádky. Ostatní budou skryty.

Podpořte nás!