Možnosti

Zobrazí další možnosti filtrování.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte popisek Data - Další filtry - Standardní filtr - Možnosti.

Zvolte popisek Data - Další filtry - Pokročilý filtr - Možnosti.


Možnosti

Rozlišovat velikost písmen

Při filtrování dat budou rozlišována velká a malá písmena.

Oblast obsahuje popisky sloupců

První řádek oblasti buněk obsahuje popisky sloupců.

Kopírovat výsledky do

Zaškrtněte toto pole a poté vyberte oblast buněk, do které chcete zkopírovat výsledky filtru. Také je možné ze seznamu vybrat pojmenovanou oblast.

Zmenšit/Rozvinout

Po klepnutí na ikonu Zmenšit se dialogové okno zmenší na velikost vstupního pole. Poté lze snadněji označit potřebný odkaz v sešitu. Ikona se také automaticky změní na Rozvinout, kterou je možné okno obnovit do původní velikosti.

Po klepnutí myší na list je dialogové okno automaticky minimalizováno. Jakmile tlačítko myši uvolníte, je dialog obnoven a odkazovaný rozsah zadaný pomocí myši je v dokumentu zvýrazněn modrým ohraničením.

Ikona Zmenšit

Zmenšit

Ikona Rozvinout

Rozvinout

Regulární výrazy

Umožňuje v definici filtru použít regulární výrazy. Seznam regulárních výrazů, které LibreOffice podporuje, naleznete zde.

Je-li zaškrtnuto pole Regulární výrazy, je možné v definici filtru použít regulární výrazy, pokud je v seznamu Podmínka nastaveno '=' EQUAL nebo '<>' UNEQUAL. Toto platí také pro odkazované buňky v pokročilém filtru.

Bez duplikátů

Vynechá z výsledku filtrování duplikované řádky.

Ponechat kritéria filtru

Zaškrtněte pole Kopírovat výsledky do a poté určete oblast, do které chcete zobrazit filtrovaná data. Je-li toto pole zaškrtnuto, cílová oblast je propojena se zdrojovou oblastí. Zdrojovou oblast musíte určit jako databázovou oblast v Data - Definovat oblast. Poté je možné nastavený filtr kdykoliv použít znovu: klepněte do zdrojové oblasti a zvolte Data - Obnovit oblast.

Oblast dat

Zobrazuje oblast buněk nebo název oblasti buněk, kterou chcete filtrovat.

Možnosti

Po klepnutí na popisek Možnosti se dialogové okno rozšíří a zobrazí se další možnosti. Pokud na tlačítko klepnete znovu, okno se vrátí do původní podoby.

Podpořte nás!