Automatický filtr

Automaticky filtruje označenou oblast buněk a vytvoří pole se seznamem, ve kterém je možné vybrat, které položky chcete zobrazit.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Data - Automatický filtr.

Na liště Nástroje nebo Data tabulky klepněte na

Ikonka

Automatický filtr


tip

Chcete-li různým listům přiřadit různé automatické filtry, musíte nejprve na každém listu určit databázový rozsah.


Řadit vzestupně

Zobrazí řádky oblasti buněk ve vzestupném pořadí podle hodnot v buňkách aktuálního sloupce.

Řadit sestupně

Zobrazí řádky oblasti buněk v sestupném pořadí podle hodnot v buňkách aktuálního sloupce.

Filter by Color

Barva textu

Zobrazí pouze ty řádky oblasti buněk, u nichž barva textu v buňce aktuálního sloupce odpovídá vybrané barvě.

Barva pozadí

Zobrazí pouze ty řádky oblasti buněk, u nichž barva pozadí buňky aktuálního sloupce odpovídá vybrané barvě.

Filter by Condition

Prázdné

Zobrazí pouze ty řádky oblasti buněk, které mají v aktuálním sloupci prázdnou buňku.

Neprázdné

Zobrazí pouze ty řádky oblasti buněk, které mají v aktuálním sloupci neprázdnou buňku.

Horních 10

Zobrazí 10 řádků oblasti buněk, pro které obsahuje aktuální sloupec největší hodnoty. Jsou-li tyto hodnoty jedinečné, zobrazí se právě 10 řádků, pokud však jedinečné nejsou, může se zobrazit více než 10 řádků.

Bottom 10

Displays the 10 rows of the cell range that contain the lowest values in the cells of the current column. If these values are unique then no more than 10 rows will be visible, but if the values are not unique then it is possible for more than 10 rows to be shown.

Standardní filtr

Otevře dialogové okno Standardní filtr.

Vyhledávací pole

Vyhledá určitou položku v seznamu hodnot nalezených v aktuálním sloupci. Seznam se aktualizuje během psaní znaků v textovém poli, by se zobrazovaly pouze odpovídající záznamy.

Vše

Klepnutím zvolíte, aby se zobrazily všechny řádky, opětovným klepnutím zvolíte, aby se všechny řádky skryly.

Show only current item

Zobrazí pouze řádky obsahující hodnotu zvýrazněnou v poli Hodnota.

Hide only current item

Skryje všechny řádky obsahující hodnotu zvýrazněnou v poli Hodnota a zobrazí všechny ostatní řádky.

Hodnoty

Seznam jedinečných hodnot nalezených v aktuálním sloupci.

Podpořte nás!