Možnosti

Nastavení doplňujících voleb pro řazení.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte kartu Data - Řadit - Možnosti.


Rozlišovat velikost písmen

Nejprve řadí podle velkých písmen a poté podle malých. Pro asijské jazyky platí speciální pravidla.

note

Poznámka pro asijské jazyky: Pokud zaškrtnete Rozlišovat velikost písmen, je možné použít víceúrovňové řazení. Při víceúrovňovém řazení se položky nejprve porovnávají podle svých primitivních tvarů bez ohledu na velikost písmen a diakritiku. Pokud jsou vyhodnoceny jako stejné, pro druhou úroveň se porovnávají i s diakritikou. Pokud jsou i tehdy vyhodnoceny jako stejné, porovnává se ve třetí úrovni velikost písmen, šířka znaků a japonské znaky kana.


Oblast obsahuje popisky řádků/sloupců

Vynechá z řazení první řádek nebo první sloupec. Název a funkce tohoto pole se určuje podle nastavení pole Směr.

Zahrnout formátování

Zachová aktuální formátování buňky.

Povolit přirozené řazení

Přirozené řazení je algoritmus řazení, který čísla uvozená textovým řetězcem řadí podle hodnoty číselné části, místo běžného řazení, kdy je celý řetězec brán jako běžný řetězec. Například máte sadu hodnot A1, A2, A3, A4, A5, A6, ..., A19, A20, A21. Pokud tyto hodnoty zadáte do určité oblasti buněk a poté je necháte seřadit, budou seřazeny do pořadí A1, A11, A12, A13, ... A19, A2, A20, A21, A3, A4, A5, ..., A9. I když podobné řazení může dávat smysl těm, kdo rozumí užitému mechanismu řazení, většině lidí připadá takové řazení podivné, ne-li přímo nepraktické. S povoleným přirozeným řazením jsou výše uvedené hodnoty a jim podobné seřazeny "správně", což obecně zlepšuje praktičnost řazení.

Zahrnout okrajové sloupce/řádky obsahující pouze komentáře

Okrajové sloupce (pro řazení řádků) nebo okrajové řádky (pro řazené sloupců) řazené oblasti nejsou ve výchozím nastavení řazeny, pokud jsou prázdné. Zaškrtněte tuto možnost, pokud se mají okrajové sloupce či řádky obsahující komentáře také řadit.

Zahrnout okrajové sloupce/řádky obsahující pouze obrázky

Okrajové sloupce (pro řazení řádků) nebo okrajové řádky (pro řazené sloupců) řazené oblasti nejsou ve výchozím nastavení řazeny, pokud jsou prázdné. Zaškrtněte tuto možnost, pokud se mají okrajové sloupce či řádky obsahující obrázky také řadit.

Kopírovat výsledky řazení do:

Zkopíruje seřazený seznam do určené oblasti buněk.

Výsledky řazení (seznam pojmenovaných oblastí)

Vyberte pojmenovanou oblast buněk, v níž chcete seřazený seznam zobrazit.

Výsledky řazení (vstupní pole)

Zadejte oblast buněk, v níž chcete seřazený seznam zobrazit.

Vlastní pořadí řazení

Klepněte zde a poté určete vlastní pořadí řazení.

Seznam vlastních pořadí řazení

Zvolte vlastní pořadí řazení, které chcete použít. Pro nastavení vlastního pořadí řazení zvolte - LibreOffice Calc - Řazené seznamy.

Jazyk

Jazyk

Vyberte jazyk pro pravidla řazení.

Možnosti

Určete nastavení řazení pro jazyk. Např. vyberte volbu "telefonní seznam" pro němčinu, pokud chcete do řazení zahrnout znaky s přehláskou.

Směr

Shora dolů (seřadit řádky)

Seřadí řádky podle hodnot v aktivních sloupcích vybrané oblasti.

Zleva doprava (seřadit sloupce)

Seřadí sloupce podle hodnot v aktivních řádcích vybrané oblasti.

Podpořte nás!