Možnosti

Nastavení doplňujících voleb pro řazení.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte kartu Data - Řadit - Možnosti.


Rozlišovat velikost písmen

Nejprve řadí podle velkých písmen a poté podle malých. Pro asijské jazyky platí speciální pravidla.

Ikona poznámky

Poznámka pro asijské jazyky: Pokud zaškrtnete Rozlišovat velikost písmen, je možné použít víceúrovňové řazení. Při víceúrovňovém řazení se položky nejprve porovnávají podle svých primitivních tvarů bez ohledu na velikost písmen a diakritiku. Pokud jsou vyhodnoceny jako stejné, pro druhou úroveň se porovnávají i s diakritikou. Pokud jsou i tehdy vyhodnoceny jako stejné, porovnává se ve třetí úrovni velikost písmen, šířka znaků a japonské znaky Kana.


Oblast obsahuje popisky sloupců/řádků

Vynechá z řazení první řádek nebo první sloupec. Název a funkce tohoto pole se určuje podle nastavení pole Směr.

Zahrnout formátování

Zachová aktuální formátování buňky.

Povolit přirozené řazení

Přirozené řazení je algoritmus řazení, který čísla uvozená textovým řetězcem řadí podle hodnoty číselné části, místo běžného řazení, kdy je celý řetězec brán jako běžný řetězec. Například máte sadu hodnot A1, A2, A3, A4, A5, A6, ..., A19, A20, A21. Pokud tyto hodnoty zadáte do určité oblasti buněk a poté je necháte seřadit, budou seřazeny do pořadí A1, A11, A12, A13, ... A19, A2, A20, A21, A3, A4, A5, ..., A9. I když podobné řazení může dávat smysl těm, kdo rozumí užitému mechanismu řazení, většině lidí připadá takové řazení podivné, ne-li přímo nepraktické. S povoleným přirozeným řazením jsou výše uvedené hodnoty a jim podobné seřazeny "správně", což obecně zlepšuje praktičnost řazení.

Kopírovat výsledky řazení do:

Zkopíruje seřazený seznam do určené oblasti buněk.

Výsledky řazení

Vyberte pojmenovanou oblast buněk, do které chcete zobrazit seřazený seznam, nebo zadejte do pole oblast buněk.

Výsledky řazení

Zadejte oblast buněk, do které chcete zobrazit seřazený seznam, nebo vyberte ze seznamu pojmenovanou oblast.

Vlastní pořadí řazení

Klepněte zde a poté určete vlastní pořadí řazení.

Vlastní pořadí řazení

Zvolte vlastní pořadí řazení, které chcete použít. Pro nastavení vlastního pořadí řazení zvolte - LibreOffice Calc - Řazené seznamy.

Jazyk

Jazyk

Vyberte jazyk pro pravidla řazení.

Možnosti

Určete nastavení řazení pro jazyk. Např. vyberte volbu "telefonní seznam" pro němčinu, pokud chcete do řazení zahrnout znaky s přehláskou.

Směr

Shora dolů (seřadit řádky)

Seřadí řádky podle hodnot v aktivních sloupcích vybrané oblasti.

Zleva doprava (seřadit sloupce)

Seřadí sloupce podle hodnot v aktivních řádcích vybrané oblasti.

Datová oblast

Zobrazuje oblast buněk, kterou chcete seřadit.

Podpořte nás!