Definovat oblast

Definuje databázovou oblast založenou na označených buňkách v sešitu.

note

Možné je označit pouze obdélníkovou oblast buněk.


Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Data - Definovat oblast.


Název

Zadejte název pro databázovou oblast, kterou chcete definovat, nebo vyberte existující název ze seznamu.

Oblast

Zobrazuje označenou oblast buněk.

Zmenšit/Rozvinout

Po klepnutí na ikonu Zmenšit se dialogové okno zmenší na velikost vstupního pole. Poté lze snadněji označit potřebný odkaz v sešitu. Ikona se také automaticky změní na Rozvinout, kterou je možné okno obnovit do původní velikosti.

Po klepnutí myší na list je dialogové okno automaticky minimalizováno. Jakmile tlačítko myši uvolníte, je dialog obnoven a odkazovaný rozsah zadaný pomocí myši je v dokumentu zvýrazněn modrým ohraničením.

Ikona Zmenšit

Zmenšit

Ikona Rozvinout

Rozvinout

Přidat/Změnit

Přidá označenou oblast buněk do seznamu databázových oblastí nebo upraví existující oblast.

Smazat

Po potvrzení odstraní vybraný prvek nebo prvky.

Více >>

Zobrazí další možnosti.

Podpořte nás!