Rozdělit okno

Rozdělí aktuální okno v levém horním rohu aktivní buňky.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Z hlavní nabídky:

Zvolte Zobrazit - Rozdělit okno.

Z rozhraní s kartami:

Zvolte Zobrazit - Rozdělit okno

V nabídce Zobrazit na kartě Zobrazit zvolte Rozdělit okno.

Z nástrojových lišt:

Ikona Rozdělit okno

Rozdělit okno


Ukotvení řádků a sloupců jako záhlaví

note

Okno je možné svisle nebo vodorovně rozdělit také pomocí myši. Stačí do okna přetáhnout silnou černou čáru, která se nachází přímo nad svislým posuvníkem nebo vpravo od vodorovného posuvníku. Černá čára označuje, kde se okno rozdělí.


Každá část rozděleného okna má vlastní posuvníky; naopak pevné části oken posuvníky nemají.

Podpořte nás!