Automatické dokončování

Zapne nebo vypne funkci automatického zadávání, která automaticky dokončuje záznamy podle záznamů ve stejném sloupci. Ve sloupci se vyhledává v maximálně 2000 buňkách nebo 200 různých řetězcích.

Vypnutí automatických změn

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Nástroje - Automatické dokončování.


Text pro dokončení je zvýrazněn.

Pokud zadáváte vzorce a použijete znaky, které odpovídají dříve zadaným položkám, zobrazí se tip nápovědy se seznamem deseti naposledy použitých funkcí z Průvodce funkcí, ze všech pojmenovaných oblastí, ze všech databázových oblastí a z obsahu pojmenovaných oblastí.

Při doplňování závisí na velikosti písmen. Pokud např. v buňce napíšete "Celkem", není možné do jiné buňky ve stejném sloupci zadat "celkem", pokud nejprve nevypnete Automatické dokončování.

Podpořte nás!