Přepočítat

Přepočítá vzorce v buňkách.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Data - Spočítat - Přepočítat.

Stiskněte F9


Pokud je automatický výpočet zakázán, příkaz Přepočítat přepočítá všechny (takzvané špinavé) buňky vzorce, které závisí na změněném obsahu buněk a jejich závislých buňkách a buňkách vzorce obsahujících nestálé funkce, jako jsou RAND() nebo NOW() a buňky vzorce, které na nich závisí.

Pokud je funkce Automatický výpočet povolena, příkaz Přepočítat se vztahuje pouze na buňky obsahující nestálé funkce, například RAND() nebo NOW() a buňky, které na nich závisí.

V obou režimech s vybranými buňkami vzorců stisknutím klávesy F9 přepočítá aktuálně vybrané buňky a buňky vzorce, které na nich závisí. To může být užitečné po otevření dokumentů se zakázaným přepočítáním a u jednotlivých buněk, které potřebují přepočítat.

Stisknutím F9 provedete přepočítání. Stisknutím Shift++F9 přepočítáte všechny vzorce v dokumentu, a to včetně funkcí doplňků a funkcí, které se při běžném přepočítání nemění.

Po přepočítání dokumentu se obnoví zobrazení. Obnoví se také všechny grafy.

Podpořte nás!