Protect Sheet

Ochrání buňky aktuálního listu před změnou.

Volbou Nástroje - Uzamknout list otevřete dialogové okno Uzamknout list, v němž určíte, zda se má list uzamknout s heslem nebo bez hesla, a vyberete prvky, které se mají uzamknout.

Pro přístup k tomuto příkazu...

From the menu bar:

Zvolte Nástroje - Uzamknout list.

From the tabbed interface:

Zvolte Revize - Uzamknout list.

From the sheet navigation bar:

Zvolte Uzamknout list.

From toolbars:

Ikona Uzamknout list

Uzamknout list

Volbou Úpravy - Ochrana buňky zapnete ochranu listu s aktuálním nastavením ochrany buněk.


warning

Chcete-li ochránit buňky před dalšími úpravami, je třeba zaškrtnout Zamknuto na kartě Formát - Buňky - Ochrana buňky nebo v místní nabídce Formát buněk.


Uzamknout tento list a obsah uzamčených buněk

Zaškrtnutím tohoto pole uzamknete list a obsah jeho buněk.

Heslo/Potvrdit

Umožňuje zadat heslo pro uzamčení listu před nepovolenými změnami. Heslo zadané v prvním poli potvrďte.

Povolit všem uživatelům listu

Vyberte prvky, které se mají chránit před akcemi uživatele:

Na uzamčeném listu mohou být nastaveny nezamčené buňky nebo oblasti buněk pomocí nabídek Nástroje - Uzamknout list a Formát - Buňky - Ochrana buněk:

  1. Vyberte buňky, které budou zbaveny ochrany

  2. Vyberte Formát - Buňky - Ochrana buněk. Zrušte zaškrtnutí pole Zamknuto a klepněte na OK.

  3. V nabídce Nástroje - Uzamknout list aktivujte ochranu listu. Ochrana je účinná okamžitě, takže je možné upravovat pouze oblast buněk vybranou v předchozím kroku.

Chcete-li později změnit nezamčenou oblast na zamčenou:

  1. Vyberte oblast buněk, která má být uzamčena.

  2. Na kartě Formát - Buňky - Ochrana buňky zaškrtněte pole Zamknuto.

  3. Zvolte z nabídky Nástroje - Uzamknout list. Dříve upravitelná oblast je nyní uzamčena.

Uzamčení listu ovlivňuje také místní nabídku na kartě listu v dolní části obrazovky. Příkazy Smazat list a Přejmenovat list nemohou být vybrány.

Jestliže je list chráněn, není možně měnit nebo mazat buňky.

Zamčený list nebo oblast buněk není možné upravovat, dokud není uzamčení zrušeno; výjimku představuje nastavení pro sloupce a řádky v dialogovém okně Nástroje - Uzamknout list. Chcete-li uzamčení zrušit, zvolte příkaz Nástroje - Uzamknout list. Jestliže nebylo nastaveno heslo, uzamčení je ihned zrušeno, jinak je třeba v dialogovém okně Odemknout list zadat heslo.

Jakmile jsou zamčené listy jednou uloženy, mohou být znovu uloženy pouze pomocí volbySoubor - Uložit jako.

note

Kompletně ochránit lze dokument kombinací možností v Nástroje - Uzamknout list a Nástroje - Uzamknout strukturu sešitu, včetně zadání hesla.Chcete-li zabránit nepovolaným osobám v samotném otevření dokumentu, zvolte při ukládání v dialogovém okně Uložit předtím, než klepnete na tlačítko Uložit, volbu Uložit s heslem.


Podpořte nás!