Uzamykání listu

Ochrání buňky aktuálního listu před změnou. Vyberte Nástroje - Uzamknout list a otevře se dialog Uzamknout list, kde určíte ochranu listu (s heslem nebo bez).

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Nástroje - Uzamknout list.


Ikona upozornění

Chcete-li ochránit buňky před dalšími úpravami, je třeba zaškrtnout Zamknuto na kartě Formát - Buňky - Ochrana buňky nebo v místní nabídce Formát buněk.


Na uzamčeném listu mohou být nastaveny nezamčené buňky nebo oblasti buněk pomocí nabídek Nástroje - Uzamknout list a Formát - Buňky - Ochrana buněk:

  1. Vyberte buňky, které budou zbaveny ochrany

  2. Vyberte Formát - Buňky - Ochrana buněk. Zrušte zaškrtnutí pole Zamknuto a klepněte na OK.

  3. V nabídce Nástroje - Uzamknout list aktivujte ochranu listu. Ochrana je účinná okamžitě, takže je možné upravovat pouze oblast buněk vybranou v předchozím kroku.

Chcete-li později změnit nezamčenou oblast na zamčenou, vyberte požadovanou oblast a na kartě Formát - Buňky - Ochrana buňky zaškrtněte Zamknuto. Nakonec zvolte Nástroje - Uzamknout list. Požadovaná oblast je nyní zamčena.

Uzamčení listu ovlivňuje také místní nabídku na kartě listu v dolní části obrazovky. Příkazy Smazat list a Přejmenovat list nemohou být vybrány.

Jestliže je list chráněn, není možně měnit nebo mazat buňky.

Zamčený list nebo oblast buněk není možné upravovat, dokud není zrušen zámek. Chcete-li zrušit ochranu, vyberte Nástroje - Uzamknout list. Jestliže nebylo nastaveno heslo, zámek je ihned zrušen, jinak je třeba zadat heslo v dialogu Odstranit zámek.

Jakmile jsou zamčené listy jednou uloženy, mohou být znovu uloženy pouze pomocí volbySoubor - Uložit jako.

Heslo(volitelné)

AJe možné zadat heslo na ochranu listu před nepovolenými změnami.

Ikona poznámky

Kompletně ochránit lze dokument kombinací možností v Nástroje - Uzamknout list a Nástroje - Uzamknout strukturu sešitu, včetně zadání hesla.Chcete-li zabránit nepovolaným osobám v samotném otevření dokumentu, zvolte při ukládání v dialogovém okně Uložit předtím, než klepnete na tlačítko Uložit, volbu Uložit s heslem.


Podpořte nás!