Vytvořit scénář

Definuje scénář pro vybranou oblast listu.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Nástroje - Scénáře.


Použití scénářů

Název scénáře

Určuje jméno scénáře. Použijte jasné a jednoznačné jméno, takže budete moci později scénář snadno identifikovat. Jméno scénáře je možné změnit v okně Navigátoru pomocí volby Vlastnosti v místní nabídce.

Komentář

Přidá popis ke scénáři. Tato informace bude zobrazena v Navigátoru, když klepnete na ikonu Scénáře a vyberete požadovaný scénář. Přídavnou informaci je možné upravit také pomocí volby Vlastnosti v místní nabídce.

Nastavení

V této oblasti je možné definovat některá nastavení pro zobrazení scénáře.

Zobrazit ohraničení

Zvýrazní scénář v tabulce pomocí okraje. Barvu okraje určuje pole napravo. Okraj bude mít titulek se jménem posledního scénáře. Bylo-li definováno více scénářů, tlačítko napravo okrajů poskytuje přehled scénářů v této oblasti. Ze seznamu je možné scénáře vybírat bez omezení.

Kopírovat zpět

Zkopíruje hodnoty změněných buněk do aktivního scénáře. Jestliže nevyberete tuto možnost, scénář nebude změněn, když změníte hodnoty v buňkách. Chování nastavení Kopírovat zpět závisí na ochraně buňky, listu a nastavení Zabránit změnám.

Kopírovat celý list

Zkopíruje celý list do dalšího listu scénáře.

Zabránit změnám

Zabrání změnám aktivního scénáře.Chování nastavení Kopírovat zpět závisí na ochraně buňky, listu a nastavení Zabránit změnám.

Podpořte nás!