Hledat řešení

Otevře dialog, kde je možné vyřešit rovnici s proměnnou. Po úspěšném nalezení výsledku je otevřen dialog umožňující zapsat výsledek přímo do buňky.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Nástroje - Hledat řešení.


Výchozí

V této oblasti je možné definovat proměnné pro vytvořený vzorec.

Buňka se vzorcem

Do pole buňka se vzorcem zadejte odkaz na buňku se vzorcem. Pole obsahuje odkaz na aktuální buňku. Chcete-li použít jinou buňku v sešitě, klepněte na ni.

Cílová hodnota

Určuje výsledek, kterého chcete dosáhnout.

Proměnná buňka

Určuje odkaz na buňku, jejíž hodnotu chcete měnit tak, aby se dosáhlo požadovaného výsledku.

Zmenšit/Rozvinout

Po klepnutí na ikonu Zmenšit se dialogové okno zmenší na velikost vstupního pole. Poté lze snadněji označit potřebný odkaz v sešitu. Ikona se také automaticky změní na Rozvinout, kterou je možné okno obnovit do původní velikosti.

Po klepnutí myší na list je dialogové okno automaticky minimalizováno. Jakmile tlačítko myši uvolníte, je dialog obnoven a odkazovaný rozsah zadaný pomocí myši je v dokumentu zvýrazněn modrým ohraničením.

Ikona Zmenšit

Zmenšit

Ikona Rozvinout

Rozvinout

Podpořte nás!