Označit neplatná data

Označí všechny buňky v listu obsahující hodnoty nevyhovující pravidlům pro platnost.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Nástroje - Detektiv - Označit neplatná data.


Pravidla pro platnost omezují vstup čísel, dat, časů a textových hodnot. Je ale možné vložit nevyhovující údaje nebo je tam zkopírovat, jestliže není vybrána možnost Zastavit. Když buňce přiřadíte ověřovací pravidlo, stávající hodnoty v buňce zůstanou nezměněny.

Podpořte nás!