Následníci

Nakreslí spoje k aktivní buňce ze vzorců, které na ní závisejí.

Oblast buněk použitých spolu s aktivní buňkou ve vzorci je zvýrazněna modrým orámováním.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Nástroje - Detektiv - Následníci.

Shift+F5


Ikona poznámky

Funkce funguje po úrovních. Např. jestliže jste již zobrazili jednu úroveň závislostí (dopředných nebo zpětných), potom je další úroveň možné zobrazit pomocí opětného použití funkce sledování.


Podpořte nás!