Předchůdci

Funkce zobrazí vztahy mezi aktuální buňkou obsahující vzorec a buňkami použitými ve vzorci.

Spoje jsou v listu zobrazeny pomocí šipek. Zároveň je oblast buněk použitých ve vzorci zvýrazněna modrým orámováním.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Nástroje - Detektiv - Předchůdci.

Shift+F9


Ikona poznámky

Tato funkce pracuje na principu vrstev. Je-li například buňka, která vzorci předchází, již šipkou označena, potom budou po dalším použití tohoto příkazu nakresleny značkovací šipky do buňky, která této buňce předchází.


Podpořte nás!