Detektiv

Tento příkaz aktivuje Detektiva sešitu. Pomocí Detektiva je možné sledovat závislosti aktuálního vzorce na dalších buňkách sešitu.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Nástroje - Detektiv.


Jakmile se zobrazí závislosti (spoje) mezi buňkami, je možné na ně najet kurzorem (změní svůj tvar). Poklepejte na spojení a vybere se buňka na konci spoje.

Předchůdci

Funkce zobrazí vztahy mezi aktuální buňkou obsahující vzorec a buňkami použitými ve vzorci.

Odstranit předchůdce

Vymaže jednu úroveň šipek vložených pomocí příkazu Předchůdci.

Následníci

Nakreslí spoje k aktivní buňce ze vzorců, které na ní závisejí.

Odstranit následníky

Vymaže jednu úroveň spojů zobrazených pomocí příkazu Následníci.

Odstranit všechny závislosti

Odstraní všechny šipky závislostí ze sešitu.

Vyhledat závislosti chyby

Nakreslí šipky ke všem předcházejícím buňkám, které způsobují chybu ve vybrané buňce.

Označit neplatná data

Označí všechny buňky v listu obsahující hodnoty nevyhovující pravidlům pro platnost.

Obnovit závislosti

Překreslí všechny spoje v listu. V potaz jsou brány změněné vzorce.

Automatické obnovování

Automaticky obnoví všechny spoje v listu, kdykoliv se změní vzorce.

Vyhledávání závislostí

Aktivuje režim detektivního vyplňování. Ukazatel myši se změní na speciální symbol, takže poklepáním na jakoukoliv buňku zobrazíte spoje k předcházejícím buňkám. Tento režim opustíte stisknutím klávesy Escape nebo příkazem Opustit vyplňovací režim v místní nabídce.

Podpořte nás!