Dělení slov

Příkaz Dělení slov vyvolá dialog pro nastavení dělení slov v LibreOffice Calc.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Nabídka Nástroje - Jazyk - Dělení slov.


Automatické dělení slov je možné v LibreOffice Calc zapnout pouze tehdy, je-li volba zalomení řádku aktivní.

Dělení slov ve vybraných buňkách

  1. Vyberte buňky, ve kterých chcete dělení slov změnit.

  2. Zvolte Nástroje - Jazyk - Dělení slov.

  3. Dialogové okno Formátovat buňky se objeví s otevřenou kartou Zarovnání.

  4. Zaškrtněte pole Automatické zalomení textu a Aktivní dělení.

Dělení slov v objektech kresby

  1. Vyberte požadovanou kresbu.

  2. Zvolte Nástroje - Jazyk - Dělení slov.

  3. Každé klepnutí na příkaz zapne nebo vypne dělení slov v kresbě. Znaménko zaškrtnutí označuje aktuální stav.

Podpořte nás!