Spravovat podmínky

Správa veškerého podmíněného formátování definovaného v sešitu.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Z hlavní nabídky:

Zvolte Formát - Podmíněný - Spravovat

Z rozhraní s kartami:

Zvolte Domů - Podmíněný - Spravovat.


V dialogovém okně Spravovat podmíněné formátování je možné přidávat, upravovat nebo mazat podmíněná formátování.

V seznam Podmíněné formáty se zobrazují aktivní pravidla podmíněného formátování nastavená v aktuálním sešitu. Pro každý rozsah buněk je uvedeno pouze první pravidlo, i když jich pro daný rozsah existuje více.

Pokusíte-li se definovat nové podmíněné formátování pro oblast, která je částí oblasti s již definovaným podmíněným formátováním, zobrazí se upozornění s dotazem, zda si přejete upravit stávající podmíněné formátování (pro celou oblast), nebo stávající překrýt novým podmíněným formátováním (pro vybranou oblast).

Podpořte nás!