Podmínka - Všechny buňky

Použije podmíněné formátování na sadu buněk určených vybranou oblastí. Formátování bude záviset na obsahu v celé oblasti.

Barevná škála

Použije na oblast barevnou škálu, kterou zobrazí v závislosti na hodnotě každé buňky barvy dvoubarevného nebo tříbarevného přechodu.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Z hlavní nabídky:

Zvolte Formát - Podmíněný - Barevná škála

Z rozhraní s kartami:

Zvolte Domů - Podmíněný - Barevná škála.

Z nástrojových lišt:

Ikona Barevná škála

Barevná škála


Podmínky

Výpočet barevné škály závisí na 2 či 3 podmínkách následujících typů:

Otevřít soubor s příkladem:

Datový pruh

Možnost Datový pruh vyplní buňku barvou či přechodem, které odpovídají číselné hodnotě v buňce.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Z hlavní nabídky:

Zvolte Formát - Podmíněný - Datový pruh

Z rozhraní s kartami:

Zvolte Domů - Podmíněný - Datový pruh.

Z nástrojových lišt:

Ikona Datový pruh

Datový pruh


Podmínky

Délka pruhu je vypočtena podle podmínek následujících typů:

Další možnosti

Otevře se dialogové okno Datový pruh umožňující nastavit podrobnosti zobrazení datových pruhů.

Vstupní hodnoty

Totéž jako výše popsané podmínky.

Barvy pruhu

Zvolte barvu pro kladné a záporné hodnoty.

Výplň

Osa

Nastavte umístění svislé osy pro datový pruh. Hodnotami jsou:

Délka pruhu

Nastaví minimální (maximální) délku datového pruhu v procentech šířky sloupce.

Zobrazit pouze pruh

Nezobrazí se hodnota buňky, pouze datový pruh.

Otevřít soubor s příkladem:

Sada ikon

Přidá k buňce ikonu znázorňující hodnotu vzhledem k zadaným mezním hodnotám. K dispozici je několik sad ikon.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Z hlavní nabídky:

Zvolte Formát - Podmíněný - Sada ikon

Z rozhraní s kartami:

Zvolte Domů - Podmíněný - Sada ikon.

Z nástrojových lišt:

Ikona Sada ikon

Sada ikon


Dostupné sady ikon

Podmínky pro meze

Podmínky pro nastavení mezí lze pro každou ikonu zadat následovně:

Otevřít soubor s příkladem:

Podpořte nás!